Rosmeur / Menez Hom

rosmeurmenezhom.jpg

Huile sur toile - 41 x 33